ลักษณะงานก่อสร้างที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

การทดสอบเสาเข็มเจาะ

ข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะ

ทำไมวิศวกรผู้ออกแบบจึงนิยมใช้ เสาเข็มเจาะ

บริการเสาเข็มเจาะ

ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ

 • งานฐานรากที่ต้องระวังเกียวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม
 • งานฐานรากที่ต้องการการสั่นสะเทือนน้อย เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร
 • งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม
 • งานแก้ไขฐานรากอาคารโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม
 • งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม
 • งานฐานรากที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบ เช่น ในตัวอาคาร ใต้อาคาร ฯ

ใคร่ขอแนะนำเกี่ยวกับปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งดังนี้

- ควรให้ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็งเหนือชั้นทราย ให้ระยะเหนือชั้นทราย

                                    เพียงพอที่จะไม่กระทบกระเทือนชั้นทรายจนน้ำใต้ดินไหลดันขึ้นมา และต้องให้มีระยะหนาเพียงพอที่จะไม่เกิดการดันทะลุ (punching) ลงในชั้นทรายได้ (อาจให้ระยะเหนือชั้นทรายประมาณ 2-3 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเข็ม) การวางปลายเสาเข็มเจาะ ที่ระดับเช่นนี้ Stress Zone ที่เกิดจากส่วนปลายเข็มจะผ่านเข้าในชั้นทรายแน่นที่ยังคงแน่นตามสภาพเดิม จะได้แรงต้านปลายเข็มที่ดีกว่าการไปเจาะดินรบกวนชั้นทราย

- ในกรณีดินเหนียวเหนือชั้นทรายเป็นดินอ่อน ควรให้ปลายเสาเข็มเจาะ อยู่ในดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทราย วิธีนี้ต้องขุดเจาะดินผ่านชั้นทรายชั้นแรก (First sand layer) จึงจำเป็นต้องลงปลอกเหล็กกันดินผ่านชั้นทรายให้ปลายปลอกเหล็กฝังจมในดินเหนียวแข็ง ปลอกเหล็กจะป้องกันการพังทลายของทรายและป้องกันน้ำไหลเข้ามาในหลุมเจาะได้
– แต่หากยังต้องการวางปลายเสาเข็มเจาะในชั้นทรายอย่างแน่นอนแล้ว ควรให้เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียกที่ใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือสารละลายอื่นใดที่มีความหนาแน่นเพียงพอที่จะป้องกันการพังทลายของทราย และทำให้ทรายมีความแน่นตัวใกล้เคียงสภาพเดิมที่เคยเป็นอยู่จะได้ผลดีกว่า ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการทำเสาเข็มเจาะเสมอไป ในระดับความลึกไม่เกิน 25 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 60 ซม. สามารถทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกได้ด้วยเครื่องมือชนิดสามขาเช่นกัน แต่เป็นที่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการทำงานมากกว่า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60-80-100-120-150 เซนติเมตร รับทำเสาเข็มเจาะทั่วประเทศ บริการเจาะเสาเข็ม รับเจาะเข็ม ทำเสาเข็มเจาะ เจาะเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ เข็มเจาะแห้ง รับทำเสาเข็มเจาะ เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ งานเสาเข็มเจาะ รับออกแบบเสาเข็ม ควบคุมดูแลโดยช่าง วิศวกรผู้ชำนาญงาน

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆ การปลูกสร้างอาคารต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานราก ซึ่งถ้าไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว ยังทำให้อาคารทรุดหรือแตกร้าวได้ซึ่งยากต่อการแก้ไข และสามารถทำความเดือดร้อนให้ข้างบ้านเรือนเคียงอีกด้วย นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน และทีมงานที่เป็นวิศวกร ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

 • จัดเครื่องมือเข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ
 • ตอกปลอกเหล็กชั่วคราว
 • การเจาะ
 • ตรวจสอบรูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม
 • เทคอนกรีต

การทดสอบเสาเข็มเจาะ

 • ทดสอบโหลดแบบไดนามิก
 • ทดสอบการรับน้ำหนักคงที่

ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ

 • งานฐานรากที่ต้องระวังเกียวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม
 • งานฐานรากที่ต้องการการสั่นสะเทือนน้อย เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร
 • งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม
 • งานแก้ไขฐานรากอาคารโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม
 • งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม
 • งานฐานรากที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบ เช่น ในตัวอาคาร ใต้อาคาร ฯ

ข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะ

 • ระยะห่างจากผนัง กำแพงต้องไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • ความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 3 เมตร
 • เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายต้องหยุดเจาะ
 • เมื่อเจาะเจอชั้นน้ำต้องหยุดเจาะทันทีแม้ว่าจะยังไม่ถึงชั้นทรายก็ตาม
 • พื้นที่เจาะต้องอยู่ในแนวระนาบเรียบ
 • พื้นที่ต้องไม่เป็นดินเลนโคลนลึก
 • เมื่อเจาะเจอเสาเข็มเก่าหรือสิ่งกีดขวางต้องทำการย้ายหมุดศูนย์เข็ม

ทำไมวิศวกรผู้ออกแบบจึงนิยมใช้ เสาเข็มเจาะ

 • สามารถออกแบบเสาเข็มให้รับแรงและรับน้ำหนักได้ตามแบบ
 • ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในการทำงานเสาเข็มเจาะได้ดีกว่าเสาเข็มตอก
 • รวดเร็วทันใจ ลดเวลาการทำงานรากฐาน
 • สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้เป็นอย่างดี
 • เสาเข็มเจาะจึงเหมาะกับงานฐานรากและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

บริการเสาเข็มเจาะ

 • รับงานทั่วไทย
 • เสาเข็มเจาะ
 • รับเจาะเสาเข็ม
 • รับออกแบบเสาเข็มเจาะ
 • เสาเข็มเจาะแบบแห้ง Dry Process
 • เสาเข็มเจาะแบบเปียก Wet Process
 • จำหน่ายเสาเข็ม
 • เข็มเจาะ
 • จำหน่ายเสาเข็มเจาะ

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit