สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   100  
2 Aug 2019   67  
3 Aug 2019   60  
4 Aug 2019   54  
5 Aug 2019   53  
6 Aug 2019   67  
7 Aug 2019   88  
8 Aug 2019   89  
9 Aug 2019   31  
10 Aug 2019   31  
11 Aug 2019   120  
12 Aug 2019   80  
13 Aug 2019   171  
14 Aug 2019   182  
15 Aug 2019   143  
16 Aug 2019   65  
17 Aug 2019   52  
18 Aug 2019   72  
19 Aug 2019   57  
20 Aug 2019   67  
21 Aug 2019   39  
22 Aug 2019   60  
23 Aug 2019   34  
24 Aug 2019   22  
25 Aug 2019   22  
26 Aug 2019   35  
27 Aug 2019   153  
28 Aug 2019   43  
29 Aug 2019   66  
30 Aug 2019   36  
31 Aug 2019   65