สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   48  
2 Sep 2019   90  
3 Sep 2019   72  
4 Sep 2019   60  
5 Sep 2019   91  
6 Sep 2019   73  
7 Sep 2019   115  
8 Sep 2019   109  
9 Sep 2019   124  
10 Sep 2019   104  
11 Sep 2019   56  
12 Sep 2019   243  
13 Sep 2019   116  
14 Sep 2019   79  
15 Sep 2019   43  
16 Sep 2019   86  
17 Sep 2019   168  
18 Sep 2019   225  
19 Sep 2019   130  
20 Sep 2019   90  
21 Sep 2019   79  
22 Sep 2019   147  
23 Sep 2019   180  
24 Sep 2019   114  
25 Sep 2019   118  
26 Sep 2019   44  
27 Sep 2019   92  
28 Sep 2019   125  
29 Sep 2019   118  
30 Sep 2019   128