เสาเข็มไอ 15 ยาว 6 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 222 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 5.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 185 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 148 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 111 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 74 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 116 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 4 เมตร

เสาเข็มกลวง 4 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 140 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 3 เมตร

เสาเข็มกลวง 3 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 105 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 2 เมตร

เสาเข็มกลวง 2 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 70 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 6 เมตร

เสาเข็มกลวง 6 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 210 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 5 เมตร

เสาเข็มกลวง 5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 5.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 175 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 5.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 2.5 เมตร

เสาเข็มกลวง 2.5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 88 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 2.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 342 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 228 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 171 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 87 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 58 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 29 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ หน้าตัด 18

เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ หน้าตัด 15

เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 37 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

เสาเข็มไอ หน้าตัด 12

เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
อัดแรงเหล็ก 2-3 เส้น / หนักเมตรละ 29 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มกลวง 1.5 เมตร

เสาเข็มกลวง 1.5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 53 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 1.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 1 เมตร

เสาเข็มกลวง 1 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 35 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 1.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
23 ต.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
25 ก.พ. 2567
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
1 ธ.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
7 มี.ค. 2566
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
2 ก.พ. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
12 ต.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
16 ก.พ. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
17 ต.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
4 พ.ย. 2565