เสาเข็มไอ 15 ยาว 6 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 222 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 5.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 185 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 148 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 111 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 74 กก

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 116 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 4 เมตร

เสาเข็มกลวง 4 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 140 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 3 เมตร

เสาเข็มกลวง 3 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 105 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 2 เมตร

เสาเข็มกลวง 2 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 70 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 6 เมตร

เสาเข็มกลวง 6 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 210 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 5 เมตร

เสาเข็มกลวง 5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 5.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 175 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 5.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 2.5 เมตร

เสาเข็มกลวง 2.5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 88 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 2.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 6.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 342 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 228 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 18 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักต้นละ 171 กก

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 3 เส้น / หนักต้นละ 87 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 58 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัด 12 ซม ยาว 1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 29 กก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ หน้าตัด 18

เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ หน้าตัด 15

เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 37 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

เสาเข็มไอ หน้าตัด 12

เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
อัดแรงเหล็ก 2-3 เส้น / หนักเมตรละ 29 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มกลวง 1.5 เมตร

เสาเข็มกลวง 1.5 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 53 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 1.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มกลวง 1 เมตร

เสาเข็มกลวง 1 เมตร
หน้าตัด 15 ซม ยาว 1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น / หนักต้นละ 35 กก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 1.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
9 มิ.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
18 ม.ค. 2566
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
12 พ.ค. 2566
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
13 พ.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
13 ม.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
13 พ.ย. 2566
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
2 ธ.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
24 ม.ค. 2567
ผลงานจัดส่ง เสาเข็ม ทั่วประเทศ
19 ก.ย. 2564